[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by Narongrit

 | Welcome to Chromosome Center 
You are not Logged in! Log in to check your detail.บริการของเรา :

บริการของเรา (Service)

  [ ดูรายการบริการทั้งหมด ]
 
Tag : Chromosome: Cytogenetics

 การวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากเลือด
 
การวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากเลือด
  บริษัทศูนย์ดีเอ็นเอ เปิดให้บริการเกี่ยวกับการวินิจฉัยความผิดปกติของ โครโมโซม โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์จากเลือด        (LYMPHOCYTE CULTURE) ในผู้ป่วยที่ มีความผิดปกติต่างๆ ได้แก่
1.ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางรูปร่าง (ABNOMAL MORPHOGENESIS) 
2.ในกรณีที่คู่สมรสเคยมีบุตร ที่มีลักษณะผิดปกติ หรือมีประวัติทารกตายในครรภ์ ทารกคลอดออกมาแล้วเสียชีวิต หรือแท้งติดต่อกัน (HABITUAL ABORTION)โดยหาสาเหตุไม่ได้
3.ในกรณีที่ผู้ป่วยที่เป็นหญิง แต่ไม่เคยมีประจำเดือน (AMENORHEA) หรือในกรณีที่ประจำเดือนหมดก่อนวัย (PREMATURE- MENOPAUSE)
4. ในกรณีผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กมีการเจริญเติบโตช้า (GROWTH RETARDATION)
  นอกจากนั้น จำกัด ยังทำการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม จากผู้ป่วยที่ สงสัยว่า เป็นมะเล็งเม็ดโลหิตขาว แบบต่างๆ เช่น CHRONIC MYELOID LEUKEMIA , ACUTE NONLYM PHOCYTIC LEUKEMIA , ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA เป็นต้น โดยการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมจากไขกระดูก (BONE MARROW) หรือจากเลือด
  
 
วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจ
ในกรณีเป็นเลือด ควรทำความสะอาดบริเวณช้อพับแขนแล้วเจาะเลือดโดยใช้ DISPOSABLE SYRINGE ที่กลั้วด้วย HEPARIN (เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด) ดูดเลือดประมาณ 5-10 CC. ในกรณีทีี่ เป็นทารก หรือเด็กมาก ควรเจาะให้ได้อย่างน้อยประมาณ 1-2 CC. พันบริเวณส่วนที่ต่อระหว่างเข็มกับ SYRINGE ด้วย PARAFILM ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรค ในขณะขนส่ง โดยหลังจากการเจาะแล้ว ควรรีบแจ้งศูนย์โครโมโซม เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับ หรือเก็บไว้ในตู้เย็น ในช่องธรรมดา แต่ห้ามจัดเก็บแบบแช่เข็ง ในกรณที่จัดส่งมาจากต่างจังหวัดควรห่อ SYRINGE ด้วยถุงพลาสติกที่สะอาดแล้วบรรจุลงในกล่องให้เรียบร้อย โดยไม่ต้องใส่น้ำแข็งมาด้วย แล้วโทรศัพท์ แจ้งเบอร์รถโดยสาร รถทัวร์ เที่ยวบิน และเวลาโดยประมาณที่ส่งมาถึงสถานีปลายทาง ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์โครโมโซมทราบ

 

 
ในกรณีที่เป็นไขกระดูกหรือเลือดของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดโลหิตขาวควรเจาะอย่างน้อย 10 CC.โดยทำการเจาะวิธีเดียวกับการ เจาะเลือดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้คำปรึกษาทางด้านพันธุกรรม (GENETIC COUNSELING) และทีมงาน
tel 02-241-4918,02-2437658 fax 02-668-3740
ค่าบริการในการตรวจวินิจฉัยโครโมโซม
1.จากเลือด (LYMPHOCYTE CULTURE) รายละ 2,500 บาท
2.จากไขกระดูกหรือเลือด ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว รายละ 2,800 บาท
โดยผลตรวจวินิจฉัยใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน หลังจากส่งตรวจ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและขอแบบฟอร์มการส่งสิ่งส่งตรวจได้ที่
เบอร์
tel 02-241-4918,02-2437658 fax 02-668-3740
 


เข้าชม : 6221    [ ขึ้นบน ]


บทความ  chromosome 5 บทความล่าสุด

      การบริการตรวจวินิจฉัยโครโมโซมทารกในครรภ์ก่อนคลอด  27 / ม.ค. / 2553
      การวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากเลือด  27 / ม.ค. / 2553